HeadquARTers

Bezoeksvoorwaarden

We zien ons genoodzaakt elke groep te wijzen op een aantal praktische afspraken:

- HeadquARTers alleen bezocht worden op afspraak en onder begeleiding van onze gidsen.

- De rondleidingen starten stipt. Meld u a.u.b. 10 minuten voor aanvang van de rondleiding aan bij de receptie. Geef bij aankomst het formulier met de gegevens van de bezoekers aan de gids.

- Een groep telt een maximaal aantal personen. Als zich meer dan het maximumaantal personen aanmelden, moeten we deze personen weigeren.

- Volg tijdens de rondleiding steeds de gids. U wordt verzocht in groep te blijven en niets aan te raken.
Bij vaststelling van eventuele beschadigingen aan het patrimonium kunnen de leden van de groep hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding van de schade.

- Het is strikt verboden het gebouw en de kunstwerken te fotograferen.

- Het bezoek zal gebeuren op eigen risico. De eigenaars, exploitanten en /of hun aangestelde zullen niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiele schade, en of diefstal van persoonlijke bezittingen.