HeadquARTers

Persbeelden

Hoge resolutie beelden

Voor het downloaden van hoge resolutie beelden kunt u een wachtwoord opvragen bij info@phoebusfoundation.org. Wij verzoeken u hierbij uw e-mailadres en voorgenomen publicatie op te geven. 

Voorwaarden gebruik

Alle beelden mogen alleen rechtenvrij worden gepubliceerd ten behoeve van een tentoonstelling in HeadquARTers en onder vermelding van de verstrekte credit. We vragen u een bewijsexemplaar te sturen naar info@phoebusfoundation.org of naar The Phoebus Foundation Chancellery.
Adres: Jan Van Rijswijcklaan 126, 2018 Antwerpen, Belgium.

 

Persberichten

Persbezoek

Graag werken we mee aan redactionele aandacht in de media voor de tentoonstellingen in HeadquARTers.

Individuele persbezoeken en/of interviews zijn mogelijk op afspraak, van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u. U dient zich uiterlijk vijf werkdagen vooraf aan te melden via email.

Graag ontvangen wij in dat geval de volgende informatie van u:

  • De datum waarop u wenst te komen.
  • Een kopie van uw actuele perskaart met functie, naam en adresgegevens.
  • Een beknopte omschrijving van de beoogde publicatie en publicatiedatum.

Uw accreditatie wordt bevestigd per e-mail. We behouden het recht om verzoeken niet te honoreren.

Perscontact

Voor persvragen en aanmeldingen voor de perslijst, gelieve ons te contacteren via e-mail:
The Phoebus Foundation Chancellery - info@phoebusfoundation.org.