HeadquARTers

Kunst in Beweging


HeadquARTers Antwerpen

Nog tot eind januari 2018

 

Als je de gehele Belgische kunstgeschiedenis op een rij zet, ontstaat een allegaartje van verschillende meesters, verschillende stijlen, verschillende media en verschillende opvattingen. De kunst van bij ons heeft zich op een erg dynamische manier ontwikkeld en er zijn spectaculaire veranderingen opgetreden. België is nog erg jong: we bestaan nog maar sinds 1830, maar op 187 jaar hebben we veel evoluties doorgemaakt. Onze geschiedenis is erg woelig en divers. Industriële revoluties, koloniale expedities en uiteraard vooral ook de wereldoorlogen tekenden de eerste decennia van het bestaan van België. Na de oorlogen volgden moeilijke jaren, zowel in economisch als in sociaal en politiek opzicht. België krabbelde recht en kende veel politieke verschuivingen en economische vernieuwingen. Alle belangrijke gebeurtenissen die gedurende onze geschiedenis plaatsvonden, hebben hun stempel gedrukt op onze kunstgeschiedenis.

In deze tentoonstelling wordt een kijk gegeven op de kunstgeschiedenis van bij ons, met specifieke aandacht voor de beweegredenen van kunstenaars. Hoe werd kunst gepercipieerd door kunstenaars van bij ons doorheen de Belgische geschiedenis? Heeft onze geschiedenis deze kijk op kunst beïnvloed? Hoe kijken hedendaagse kunstenaars van bij ons naar deze evolutie?

De tentoonstelling werd opgebouwd aan de hand van kunst uit de collectie van The Phoebus Foundation, aangevuld met bruiklenen van diverse kunstenaars. De benedenverdieping is in zijn geheel gewijd aan wisseltentoonstellingen van gastkunstenaars. De eerste gastkunstenaar was Lindert Paulussen, een visueel kunstenaar met een focus op mens, natuur en maatschappij, en de manier waarop deze drie elementen samenvloeien. Een figuratieve, maar erg vernieuwende vorm van schilderkunst (www.lindertpaulussen.com).

Onze meest recente gastkunstenaar is Sven Van Dorst, een jonge schilder met een grote voorliefde voor de Oude Meesters. Deze bewondering heeft hem gebracht tot een wetenschappelijke analyse van hun werken en grondige studie van hun materialen. Deze technieken past hij zelf toe in het schilderen en tekenen van portretten: niet enkel menselijke portretten, maar ook stillevens waarin hij de omgeving en het karakter van onze tijd in beeld brengt.